Zonguldak 2 Şubesi

Temsilcilik ve Delege Seçimi İlanı

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

ZONGULDAK (2) NO.LU ŞUBESİ

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince;

  1. Zonguldak 2 nolu şube delege ve temsilcilik seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 9 Ekim 2018 tarihinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında Üniversitemiz Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığının alt katındaki Sendika Odasında gerçekleştirilmesine,
  2. KYK delege ve temsilcilik seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 10 Ekim 2018 tarihinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında Karaelmas Yurdunda gerçekleştirilmesine
  3. Oy kullanma işlemlerinin saat 10:00’da başlayıp saat 17:00’de sona ermesine,
  4. Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Sendika Odasında askıya çıkartılmasına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleriyle delege aday listeleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.

Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listeleri, Sendika Odasında askıya çıkartılmıştır.